“A e dini se çfarë është përgojimi?”

26/02/2017

Pejgamberi (a.s) ka thënë: “A e dini se çfarë është përgojimi?” Thanë: Allahu dhe i Dërguari i Tij e dinë. Tha: “Përmendja e vëllait tënd me diçka që ai e urren”. Dikush i tha: Po […]