Ndalimi i rrizkut për shkak të gjynaheve

06/10/2019

أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((إنَّ الرجل ليحرم الرِّزقَ بالذنب يُصيبه))؛ ابن ماجه في الفِتن.  Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Njeriut i bëhet haram furnizimi (i ndalohet rrizku) për shkak të ndonjë […]

Njeri i mençur…

20/01/2019

Shidad ibn Evs (r.a) transmeton, se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “I mençur është ai njeri, i cili ia bën llogarinë vetës së tij dhe punon për atë që është pas vdekjes. Ndërsa i paaftë është […]