Të mëshirshmit, ata i mëshiron Rrahmani (Mëshiruesi)…

I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “Të mëshirshmit, ata i mëshiron Rrahmani (Mëshiruesi). Mëshironi ata që janë të tokë, që t’ju mëshirojë Ai që është në qiell”. (hadith i saktë)