Çdo gjë është sqaruar…

Ebu Dherri (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Nuk ka mbetur gjë, që të afron nga xheneti dhe të largon nga zjarri, përveçse ju është sqaruar”. – (Tabarani në “El-Kebir”)

جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني في “الكبير” عن أبي ذر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ما بقى شيء يُقَرِّبُ من الجَنَّة ويباعد من النار إلا وقد بُيِّن لكم“.