Mirësia e natës së Gjysmë muajit Shaban

09/05/2017

Ebu Thalebe (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Allahu i vështron robërit e Tij natën e Gjysmës së muajit Shaban dhe i falë besimtarët, i jep afat jobesimtarëve dhe i lë njerëzit e urrejtjes […]