Shejtani e ka humbur shpresën, por…

31/12/2017

Ibn Abasi (r.a) tregon se, i Dërguari i Allahut (a.s) u foli njerëzve në Haxhin e Lamtumirës duke u thënë: “Shejtani e ka humbur shpresën se, ai do të adhurohet në tokën tuaj, por është […]

Flisni njerëzve sipas mendjeve…

17/12/2017

Transmetohet në librin e Buhariut se Aliu (r.a) ka thënë: “Flisni njerëzve sipas asaj që ata njohin, a dëshironi të përgënjeshtrohet Allahu dhe i Dërguari i Tij”? Ndërsa në librin e Muslimit transmetohet se Ibn […]