Kërko falje për prindërit tuaj

Kërko falje për prindërit tuaj

I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë:

“Njeriut i lartësohet grada e tij në xhenet, e ai thotë: Prej kujt është kjo?

I thuhet: Nga fëmija jot, që kërkon falje për ty!”

__________________

Transmetuar nga Ibn Maxhe