“Më ndihmo me sa më shumë sexhde..!”

02/02/2024

“Më ndihmo me sa më shumë sexhde..!” Rebia ibn Keab El-Eslemi (r.a) tregon: Flija në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut (a.s). Njëherë, i çova ujin e abdesit dhe diçka tjetër që kishte nevojë. – […]

Kërko falje për prindërit tuaj

13/05/2023

Kërko falje për prindërit tuaj I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “Njeriut i lartësohet grada e tij në xhenet, e ai thotë: Prej kujt është kjo? I thuhet: Nga fëmija jot, që kërkon falje […]

Përgjegjësia e të qenurit prijës…

01/02/2021

Ebu Jala Makil ibn Jesar (r.a) transmeton, se ka dëgjuar të Dërguarin e Allahut (a.s) duke thënë: “Nuk ka njeri, që Allahu t’ia ketë ngarkuar përgjegjësinë e drejtimit të njerëzve, vdes ditën që ka për […]

“Kush falë dhe pajtohet…”

04/12/2020

Hasan El-Basriu (r.h), një natë prej netësh, u lut duke thënë: O Zoti tim, fale atë, që më ka bërë zullum (padrejtësi)! Këtë lutje e përsëriti shumë. Një njeri i tha: O Eba Seid (o […]

1 2 3 5