Ndalimi i rrizkut për shkak të gjynaheve

06/10/2019

أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((إنَّ الرجل ليحرم الرِّزقَ بالذنب يُصيبه))؛ ابن ماجه في الفِتن.  Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Njeriut i bëhet haram furnizimi (i ndalohet rrizku) për shkak të ndonjë […]

Njeri i mençur…

20/01/2019

Shidad ibn Evs (r.a) transmeton, se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “I mençur është ai njeri, i cili ia bën llogarinë vetës së tij dhe punon për atë që është pas vdekjes. Ndërsa i paaftë është […]

Çdo gjë është sqaruar…

28/12/2018

Ebu Dherri (r.a) transmeton se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Nuk ka mbetur gjë, që të afron nga xheneti dhe të largon nga zjarri, përveçse ju është sqaruar”. – (Tabarani në “El-Kebir”) جاء في الحديث الذي […]

Siç të njeh komshiu, ashtu je…

28/12/2018

Ebu Hurejra (r.a) transmeton, se një njeri shkoi tek Pejgamberi (a.s) dhe i tha: O i Dërguar i Allahut, më trego një punë, që nëse e punoj, hyj në xhenet. Tha: “Bëhu njeri i mirë”. […]

Kur frikësohesh t’i thuash zullumqarit…

09/12/2018

I Dërguari i Allahut (a.s) ka thënë: “Nëse e shikoni ymetin tim të frikësohet t’i thotë zullumqarit: O zullumqar, atëherë është hequr dorë prej tyre (i është dhënë lamtumira)!” – (transmeton Hakimi në “Mustedrek”)   […]

1 2 3 4