“Më ndihmo me sa më shumë sexhde..!”

“Më ndihmo me sa më shumë sexhde..!”
Rebia ibn Keab El-Eslemi (r.a) tregon:
Flija në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut (a.s). Njëherë, i çova ujin e abdesit dhe diçka tjetër që kishte nevojë.
– Më tha: “Kërko!”
I thashë: Kërkoj që të jem bashkë me ty në xhenet!
– Tha (a.s): “A ke ndonjë kërkesë tjetër?”
I thashë: Vetëm këtë!
– Tha (a.s): “Atëherë, më ndihmo për veten tënde me sa më shumë sexhde!” – (Transmetuar nga Muslimi)
_____________________

عن ربيعة بن كعب الأَسلمي رضي الله عنه قَالَ : (كنت أبِيت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأتيته بِوَضوئِه وحاجته فَقَالَ لِي : « سل ». فقلت أَسألك مرافقتك في الْجَنَّة. قال : أوَ غير ذلك، قلت هو ذاكَ، قَالَ : فَأَعِنِّى عَلَى نفسك بكثرة السُّجود ) رواه مسلم.