Më e mira e fesë, lehtësimi

03/02/2016

Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Më e mira e fesë tuaj është më e lehta e saj, më e mira e fesë tuaj është më e lehta e saj, më e mira e fesë tuaj është […]