Më e mira e fesë, lehtësimi

Më e mira e fesë, lehtësimiPejgamberi (a.s) ka thënë: “Më e mira e fesë tuaj është më e lehta e saj, më e mira e fesë tuaj është më e lehta e saj, më e mira e fesë tuaj është më e lehta e saj” dhe në një transmetim tjetër: “Ju jeni një ymet, që është dashur për ju lehtësimi”.

(Transmeton Imam Ahmedi me varg trasnmetimi të saktë)

قال – صلى الله عليه وسلم – : إن خير دينكم أَيْسره، إن خير دينكم أَيْسره، إن خير دينكم أَيْسره» وفي لفظٍ: «إنكم أمة أُريد بكم اليُسْر». أخرجه الإمام أحمد بسندٍ صحيح.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.