Njeri i mençur…

20/01/2019

Shidad ibn Evs (r.a) transmeton, se Pejgamberi (a.s) ka thënë: “I mençur është ai njeri, i cili ia bën llogarinë vetës së tij dhe punon për atë që është pas vdekjes. Ndërsa i paaftë është […]