Ky është Muhammedi, i thjeshti, modesti…

22/11/2017

Ky është Muhammedi, i thjeshti, modesti… E ke parë në shtëpinë e tij duke larë rrobat, duke arnuar xhyben, duke mjelë delet dhe duke qepë këpucët… E ke parë duke ngrënë me shërbëtorin, duke vizituar […]