“Më ndihmo me sa më shumë sexhde..!”

02/02/2024

“Më ndihmo me sa më shumë sexhde..!” Rebia ibn Keab El-Eslemi (r.a) tregon: Flija në shtëpinë e të Dërguarit të Allahut (a.s). Njëherë, i çova ujin e abdesit dhe diçka tjetër që kishte nevojë. – […]