Ndalimi i rrizkut për shkak të gjynaheve

06/10/2019

أنَّ النبيَّ – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((إنَّ الرجل ليحرم الرِّزقَ بالذنب يُصيبه))؛ ابن ماجه في الفِتن.  Pejgamberi (a.s) ka thënë: “Njeriut i bëhet haram furnizimi (i ndalohet rrizku) për shkak të ndonjë […]