Fëmijët janë amanet… e, Zoti e merr amanetin e Tij, kur të dojë!

Fëmijët janë amanet… e, Zoti e merr amanetin e Tij, kur të dojë!

Si e ngushëllon Behluli, Emin ibn Harun Reshidin për vdekjen e djalit…