Kush është besimtari dhe myslimani i vërtetë…

Fudale ibn Ubejd (r.a) transmeton, se i Dërguari i Allahut (a.s) në Haxhin e Lamtumirës ka thënë: “A doni t’ju tregoj për besimtarin? Ai, prej të cilit njerëzit janë të sigurt për pasurinë dhe jetën e tyre, ndërsa myslimani është ai, prej të cilit njerëzit janë të sigurt prej gjuhës dhe dorës së tij. Luftëtar është ai, që lufton veten e tij në bindje ndaj Allahut, ndërsa muhaxhir (emigrues) është ai, që emigron (largohet) prej gabimeve dhe gjynaheve”. (Imam Ahmedi)

 

ثبت في مسند الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: ((ألا أُخبركم بالمؤمن؟ مَن أمِنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم مَن سلِم الناس من لسانه ويده، والمجاهد مَن جاهَد نفسه في طاعة الله، والمهاجر مَن هجَر الخطايا والذنوب))؛